Allemansrätten. Vår skyldighet!

En unik möjlighet för oss i Sverige. 

Det enda spåret vi skall lämna efter vår tur är vågen efter kajaken.

Allemansrätten

Das Jedermannsrecht

The Right of Public Access

 

www.000webhost.com